Outsourcing

Služby / Outsourcing

Proč zvolit Outsorcing?

Umět oslovit odborníky v pravý čas je umění. Spoustu věcí si můžete udělat sami, ale když překročíte určitou hranici, stává se tento způsob značně neefektivní. Outsourcing neboli přenesení odpovědnosti za dílčí činnost na externího poskytovatele vám ušetří nemalé peníze..

Proč Outsorcing od Kogen Energo?

V dnešní době není v možnostech jednotlivce nebo firmy kvalitně obsáhnout, rozumět a proniknout do všech specifik činností, které přímo nesouvisí s hlavním předmětem podnikání. Právě outsourcing zde přináší řešení. Nabízíme komplexní portfolio služeb a na míru šitá řešení, ať už se rozhodnete pro úplný outsourcing vašich procesů, nebo máte vlastní interní oddělení a potřebujete profesionální asistenci v konkrétní oblasti. Outsourcer není pouze dodavatelem, ale je partnerem se vším všudy a to především v důsledku provázanosti všech oddělení společnosti. Takovýmto partnerem je naše společnost. Víme, že výběr správného partnera je při outsourcingu tím nejdůležitějším krokem.

Shrnutí výhod outsourcingu

 • Vysoká míra flexibility
 • Zvýšení produktivity v rámci provozu
 • Optimalizace nákladů
 • Radikální snížení investic
 • Transparentní náklady na provoz
 • Nulová personální agenda
 • Snížení stavu kmenových zaměstnanců

Outsourcing Logistiky

Zajištění optimální organizace dopravy, organizování pravidelných dodávek, efektivní řízení skladových zásob, optimalizace nákladů a dokonalé koordinace s výrobou. Poskytujeme kvalitní servis v oblasti outsourcingu nákladní dopravy a logistiky v tuzemském i mezinárodním měřítku.

Outsourcing marketingu

Nejpoptávanější službou našich partnerů je outsourcing celého marketingu. Díky našim specialistům vám pomůžeme získávat zákazníky za cenu výrazně nižší, než pokud byste budovali vlastní marketingové oddělení. Víme, jak je těžké najít byť jen jednoho člověka, který by rozuměl všem oblastem marketingu. Je to prakticky nemožné. U nás si nemusíte nikoho najímat, naši specialisté vám vždy věnují jen tolik času, kolik je nezbytně nutné. Díky tomu investujete méně, než kdybyste měli vlastního zaměstnance.

Outsourcing Účetnictví

Zajistíme převzetí podkladů, provedení a kontrolu základních účetních zápisů, evidenci a měsíční reporting pro naše klienty. Dálkový přístup a účtování ve Vašem systému účetnictví jsme rovněž schopni zajistit.

Co Vám outsourcing účetnictví nabídne?

Hlavní prioritou je profesionálně a kvalitně odvedená práce, ale také diskrétnost. Samotná spolupráce může mít tři podoby. Buď máte dostatek prostoru na to, aby firma pracovala přímo u Vás v kanceláři. Dále je možné domluvit se na spolupráci formou převzetí a převozu dokumentů. Poslední možností je skladování a úschova účetních záznamů přímo v externí firmě, čímž si výrazně snížíte vlastní náklady na skladovací prostor. Externí vedení účetnictví má i další výhody. Vzhledem k tomu, že pověříte účetnictvím externí firmu, můžete si uplatnit odpočty DPH.

Zákazníkům poskytujeme profesionální služby

 • Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava
 • Kompletní nabídka zasilatelských služeb
 • Spediční služby
 • Zpracování projektů podle potřeb zákazníka
 • Poskytování logistických služeb
 • Zastupování v celním řízení
 • Poradenské služby
 • Zpracujeme pro Vás veškeré doklady

 • dovoz do volného oběhu (JSD+JSDd+DCH+DCHd)
 • pro vývoz (JSD + JSDd)
 • pro režim společného tranzitu (T1)
 • pro režim s ekonomickým účinkem
 • pro ověření původu zboží EUR1
 • nákladní list CMR
 • Karnet TIR
 • zpracování ATA karnetu
 • vedení zjednodušených postupů a související evidence
 • zpracování a elektronické odesílání výkazů INTRASTAT pro přijetí a odeslání zboží
 • Outsourcing marketingu zahrnuje například:

 • analýzy počátečního stavu z pohledu firmy a trhu
 • návrh koncepce a strategie firemního marketingu
 • návrh marketingového rozpočtu a zodpovědnost za jeho čerpání
 • přípravu podkladů a doporučení pro strategické řízení firmy z pohledu marketingu
 • realizace jednotlivých marketingových kroků (web, reklama, veletrhy…), vyhodnocení účinnosti a zodpovědnost za jejich výsledek
 • Loga a design manuály, copywriting, správa sociálních sítí, tištěná propagace, outdorová propagace, věrnostní programy,…
 • Zpracování účetní agendy

 • Účtování všech operací na základě získaných podkladů
 • Kompletní zabezpečení procesu vystavování, distribuce a účtování faktur
 • Řízení a vymáhání pohledávek
 • Řízení a plánování hotovosti, příprava pravidelných výkazů pro rozhodování
 • Zřízení a správa bankovních účtů, příprava a realizace plateb
 • Komunikace se třetími stranami – dodavateli, zákazníky a obchodními partnery
 • Příprava statutárních výkazů a reportů
 • Příprava jakéhokoli reportingu podle konkrétních požadavků
 • Zpracování kompletní daňové agendy
 • Zastupování v komunikaci se státními institucemi
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Příprava a podání daňových přiznání
 • Vypracování výroční zprávy
 • Spolupráce v době auditu a příprava podkladů pro auditory
 • Zastupování v případě daňové kontroly
 • 

  Kde nás najdete?  Kogen Energo s.r.o.
  Na Folimance 2155/15
  120 00 Praha 2
  Česká Republika

  IČ: 01412248
  DIČ: CZ01412248

   +420 773 379 460
  info@kogenenergo.cz