Intrastat

Služby / Intrastat

Co je to INTRASTAT?

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká firem, které překročí osvobozující práh pro přijetí nebo osvobozující práh pro odeslání zboží INTRASTATU.

Nabízíme spolupráci v oblasti kompletního vedení a zpracování výkazů pro INTRASTAT, včetně přímého zastupování Vaší firmy v řízení s tímto spojeném. Vycházíme ze svých zkušeností se zastupování mnoha firem v celním řízení, dobré znalosti předpisů a celní nomenklatury. Zastupování bude probíhat na základě plné moci a mandátní smlouvy. Ceny za služby jsou stanovovány individuálně při osobním jednání či podpisu smlouvy.

 • sběr podkladů přímo u Vás
 • vlastní zpracování a odeslání výkazů INTRASTAT příslušnému CÚ
 • přímé zastoupení při řízení s CÚ
 • předání kopií odeslaných výkazů
 • veškeré poradenství

Proč INTRASTAT externě?

Kvalifikovaní profesionálové, kteří jsou pravidelně školeni a plně zvládají problematiku celních předpisů včetně Celního kodexu EU, celního tarifování (zařazení zboží dle Celního sazebníku EU – TARIC, včetně veškerých změn a průběžné aktualizace), Vám zajistí průběžné vykazování INTRASTATU včetně případných změn a oprav u příslušného CÚ, příp. na GŘC. Poplatek za externí vedení INTRASTAU je vyvážen úsporou na mzdových nákladech a náklady na pořízení a pravidelnou aktualizaci softwaru, plným přenesením odpovědnosti za zpracování INTRASTATU na dodavatelský subjekt (možnost udělení sankce celními orgány až do výše 1 mil Kč !!! - viz odst. 7 §319 Zák. 13/1993 Sb.), který je zpravidla na tuto činnost pojištěn.

Proč INTRASTAT u nás?

Naši pracovníci se pravidelně účastní řady školení a seminářů týkající problematiky cla a INTRASTATU, disponujeme tudíž značnými zkušenosti při projednávání agend s příslušnými celními úřady včetně formy elektronického přenosu dat (NCTS apod.), jsme flexibilní a jsme připraveni přizpůsobit mechanizmy individuálním potřebám zákazníka (průvodní sestavy atd.), neseme plnou odpovědnost za námi zpracovaná data, jsme pojištěni proti rizikům případných náhrad škod způsobených vedením agendy INTRASTAT.

Co potřebujeme ke zpracování od Vás?

 • Pro forma faktury, faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží
 • položka celního sazebníku (pokud nevíte, tak český popis zboží)
 • země odeslání zboží
 • země původu zboží
 • fakturovaná cena (popř. cena pro celní účely)
 • čistá hmotnost zboží
 • množství zboží
 • druh obchodu (transakce) – přímý dovoz, zušlechtění, vrácení zboží...
 • dodací podmínka (dle INCOTERMS – třímístný kód DDU, EXW, DAF...)
 • druh dopravy při překročení státní hranice ČR – silniční, letecká, železniční...

Pokud dostaneme Vaši důvěru, zajistíme nejen zpracování a odeslání INTRASTAU, ale také registraci zpravodajské jednotky a veškerou komunikaci s celním úřadem; nebudete se muset o nic starat. Zbavíme vás starostí a ušetříme Váš čas!

14 důvodů, proč se nechat zastupovat

 • včasnost a sledování termínů odevzdávání výkazů, písemně nebo elektronicky
 • správnost a úplnost vyplnění
 • smluvní vztah vytvořený tak, aby vyhovoval cenou i podmínkami oběma stranám
 • zkušenosti v celní problematice a s vykazováním mezinárodního obchodu v systému
 • sledování změn ve vyhláškách, v termínech pro odeslání
 • sledování aktuálních kurzů měn
 • využití vlastních prostředků pro zpracování a odeslání výkazu –software i hardware
 • záruka mlčenlivosti
 • zařazení zboží do celního sazebníku za jednorázový poplatek- celní tarifování
 • pomoc v orientaci v celních předpisech
 • pomoc při jednání s celními orgány
 • úspora mzdových nákladů
 • úspora nákladů spojených s pořízením a aktualizací softwaru
 • úspora nákladů na školení zaměstnanců


Kde nás najdete?Kogen Energo s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2
Česká Republika

IČ: 01412248
DIČ: CZ01412248

 +420 773 379 460
info@kogenenergo.cz